Project ERaaS

Kunnen datacenters meer doen in de strijd tegen klimaatverandering dan het eigen energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen? Wij denken van wel. Wij hebben een visie ontwikkeld die we ‘Ecological Recovery as a Service’ noemen. Datacenters kunnen hierbij een sleutelrol spelen.

Om echt duurzaam te zijn is het het terugdringen van broeikasgassen en energieverbruik niet het enige dat we kunnen doen. Dit zijn slechts de eerste stappen. Samen dienen we ook te zorgen dat de ecosystemen optimaal kunnen blijven functioneren. Dit is een krachtige oplossing voor klimaatbestendigheid, oftwel klimaatadaptatie.

De positieve impact die datacenters daarbij kunnen hebben is enorm aangezien de uitdagingen rondom energie, warmte, CO2 en verstoorde weerspatronen steeds groter worden. Dit onderzoeksproject heeft als doel de data center sector te ondersteunen om klimaatadaptief te worden door middel van natuurlijke oplossingen (nature-based solutions).

Onze vraagstukken

  • het zichtbaar maken van de potentie van natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie op het niveau van micro-klimaat.
  • het zichbaar maken van de kosten en baten van natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie op het niveau van micro-klimaat.

Contact  ons als je interesse hebt om deel te nemen aan het ERaaS initiatief. Wij zoeken strategische partners die actief zijn in de datacenterbranche.

Klik hier voor het artikel uit Datacenterworks van 15/07/2019

Klik hier voor het artikel uit Datacenterworks van 18/03/2022